Klientská časť

Registrácia Zabudnuté heslo

Veľký
dojem

Krok za krokom.

Až 80% všetkých produktov, ktoré sa dostanú na trh, zlyhajú v prvých troch mesiacoch po uvedení. Napriek tomu, že marketingové prieskumy ukazovali, že o výrobok alebo službu je záujem. Marketing bol v minulosti vedou. Dnes je umením. Umením pritiahnuť pozornosť a zaviazať si zákazníkov na dlhú dobu.

Veľkoformátové reklamné obrazovky zložené z bezrámových plaziem

Výskumy zistili, že človek považuje za dôležité to, čo je veľké. Aj preto sa použitie malých reklamných obrazoviek ukázalo ako neefektívne pri prezentovaní produktov na velkých priestranstvách.

Bezrámové plazmové obrazovky umožňujú zostaviť neobmedzene veľký obraz z jednotlivých monitorov, pričom medzera medzi obrazovkami je menšia ako 5 mm. Jas aj kontrast sa za posledné roky zvýšil, cena sa radikálne znížila a preto majú zákazníci možnosť profitovať z obrovského, žiarivého a pohyblivého obrazu. Uplatnia sa v interiéri nákupných stredísk, v televíznych štúdiach, na recepciách firiem alebo vstupných priestoroch budov.

Naši zákazníci využívajú prenájom bezrámových PDP monitorov, alebo ich inštalujú a financujú prostredníctvom našej firmy.

Ďalej

Predaj a financovanie digitálnych reklamných nosičov.