Klientská časť

Registrácia Zabudnuté heslo

Sila vo Vašich rukách

Aký to je pocit,
môcť zmeniť svet
k lepšiemu?

Naši zákazníci môžu vplývať na človeka práve na tých miestach, kde každý robí svoje finálne nákupné rozhodnutia: v mieste predaja. Cenová dostupnosť out-of-home médií a nízka personálna náročnosť riadiť takú multimediálnu reklamnú sieť sú významnou pridanou hodnotou pre investorov.

Každá reklamná sieť je iná. Preto musí byť vždy z čoho vyberať.

Programové vybavenie systému na prehrávanie reklamy na obrazovkách musí byť prispôsobené požiadavkám prevádzkovateľa siete. Vlastník jednej LED obrazovky má iné požiadavky na spôsob riadenia vysielania, ako má majiteľ reklamnej siete 300 plazmových obrazoviek v 24 nákupných strediskách v dvoch krajinách. Úplne inú potrebu má majiteľ 8 butikov alebo kúpeľňových štúdií, ktorý využíva reklamné obrazovky výhradne pre potrebu propagácie svojich výrobkov. Preto nie je možné poskytovať jeden systém, pretože keby mal vyhovieť všetkým potrebám, bol by pre všetkých zvytočne náročný, nestabilný a naviac drahý.

Systém na riadenie obsahu vysielania musí byť navrhnutý tak, aby bol schopný pracovať vzdialene prostredníctvom všetkých dostupných komunikačných kanálov (ISDN, ADSL, LAN, WAN, 3G siete aj cez satelit), podporoval väčšinu “priemyselných štandardov” mediálnych formátov: JPG, Flash, QuickTime, MPEG2, MPEG4, Shockwave, HTML, MP3, WMV, WMV-HD, mohol zapojiť do jednej siete neobmedzený počet displejov všetkých druhov (LED displeje, plazmové a LCD obrazovky, projektory).

Systémy a softvér na riadenie obsahu vysielania na obrazovkách zákazníci využívajú ako produkt dodaný na kĺúč, alebo ako službu, pričom sa prevádzkovatelia reklamných sietí nemusia zaťažovať správou a údržbou systému. Zákazníci si majú možnosť zvoliť medzi niekoľkými softvérmi podľa toho, aké špecifické vlastnosti systému uprednostňujú.

Ďalej

Predaj a financovanie systému a software pre riadenie vysielania.