Klientská časť

Registrácia Zabudnuté heslo

Chytrá
hlava

Menej práce pre Vás.

Digitálna éra v reklame: aj tak by sa dala nazvať dnešná doba v oblasti reklamy a prezentácie. Asi najvýraznejšie je cítiť nástup digitálnych médií v oblasti out-of-home reklamy. Dôvody sú jednoduché: žiarivý dynamický obraz a text významne priťahujú pozornosť človeka, náklady na distribúciu obsahu sú zanedbateľné, reklamu je možné v priebehu pár sekúnd jednoducho zacieliť a meniť podľa uváženia.

Času máme všetci rovnako. Ale niektorí ho vedia predať lepšie.

PointOfView NG4 je plánovací a distribuční softvérový systém od společnosti DYNAMAX, ktorý je špecificky navrhnutý pre majiteľov médií, pre obchody a pre mediálne a reklamné agentúry tak, aby bylo možné s minimálnymi personálnymi nákladmi ovládať vzdialenú sieť outdoorových digitálnych displejov z jedinej centrály.

Medzi hlavné prednosti systému PointOfView NG4 patrí schopnosť nasmerovať reklamné kampane do špecifických miest a pre špecifické skupiny, založené na presnom čase, dňoch v týždni a dátumoch. Toto umožňuje zacielenie reklamy na špecifické demografické a sociologické skupiny a miesta. Je možné jednoducho vytvoriť špecifické reklamné vysielacie plány a prehrávať ich v zvolenom poradí presne podľa vyššie spomenutých kritérií.

PointOfView NG4 má schopnosť vytvoriť pravidlá pre prehrávanie reklamy tak, aby reklamy rovnakého produktu neboli zobrazované za sebou a reklamy dopňujúce sa svojim obsahom mohli byť zobrazované v tesnej náväznosti ihneď po sebe. Prehrávače majú schopnosť prijímať dynamické informácie z aplikácií tretích strán. Napríklad obchodný EPOS systém môže poslať informáciu prehrávaču požadujúcu prehrať reklamu na vybraný produkt podstatne častejšie. Predaj a financovanie systému a software pre riadenie vysielania.

Ďalej

Predaj a financovanie systému a software pre riadenie vysielania.