Klientská časť

Registrácia Zabudnuté heslo

Čas na podstatné

Pracujeme preto, aby sme mohli žiť. Nie naopak.

Skúsený investor si dnes dobre spočíta, koľko peňazí ho stojí nefungujúce riešenie, neplánované odstávky zariadenia alebo preškolovanie obsluhy náročných počítačových programov. Každý úspešný podnikateľ vie, že sa musí sústrediť výhradne na to, v čom je dobrý. To ostatné prenechá rovnakým profesionálom, ako je on sám. Pretože má úctu k svojej práci, váži si svoj čas a energiu. Pretože vie, že ho vždy vyíde lacnejšie najať profesionálov.

Požiadavky našich zákazníkov: jednoduchosť, efektívnosť, spoľahlivosť

Dobrý nástroj musí byť jednoduchý na obsluhu, aby nenavyšoval náklady na prevádzku, zmenšil sa priestor na uživateľské chyby, zrýchlil dostupnosť informácií na Vašich propagačných obrazovkách.

Presný prehľad o voľnom reklamnom priestore prináša efektívitu do jeho predaja. Systém Vám povie presne kedy a kde sú Vaše obrazovky plne vyťažené a kde je ešte priestor, ktorý sa dá speňažiť. Presným prehľadom o sieti máte jedinečnú možnosť maximalizovať Vaše prijímy.

Odolnosť a robustnosť siete je ďalším predpokladom na to, aby sa nenavyšovali náklady na servis. Ak by z nejakého dôvodu spadla sieť (výpadok napätia a pod.) prenos dát sa nezruší, ale bude čakať pokiaľ sa plné fungovanie siete opäť neobnoví a potom bude pokračovať presne tam, kde sa prenos dát prerušil. To znamená žiadnu ďalšiu stratu času, blokovanie dátových liniek obrovským nárazovým prenosom a hlavne žiadne ďalšie náklady naviac za prenesenie objemu dát.

Ďalej

Predaj a financovanie systému a software pre riadenie vysielania.