Klientská časť

Registrácia Zabudnuté heslo

Teší nás

Pretože otázky
znamenajú záujem.

Opýtajte sa radšej skúseného, ako vzdelaného. (Arabské príslovie)

Ako je možné overiť, či jas LED obrazovky skutočne zodpovedá uvádzaným hodnotám v tabuľke? Akú mám istotu, že mi bude dodaná obrazovka s jasom, aký uviedol výrobca v ponuke?

Žiadnu istotu nemáte, všetko je na dôveryhodnosti samotného výrobcu. Rôzni výrobcovia totiž používajú rôzne metódy na udanie jasu aj všetkých ostatných parametrov obrazu. Tým nie je zaručené, že údaje v tabuľkách z ponuky jednotlivých výrobcov sú porovnateľné. Existujú výrobcovia na našom trhu, ktorí stanovujú celkový jas LED obrazovky na základe teoretických výpočtov, napríklad výkon jednej LED diódy krát počet diód. To je však veľmi zavádzajúci údaj, pretože v praxi sa taká svietivosť dostiahnuť nedá. Ideálne je, ak výrobca disponuje špeciálnym prístrojovým vybavením, s ktorým je schopný zmerať jas každej vyrobenej LED obrazovky. Také prístoje sú ale drahé a veľa výrobcov si ich nemôže dovoliť. Iný výrobcovia úmyselne nemerajú jas a chromatičnosť svojich obrazoviek, pretože by sami dokázali, že ich produkty nie sú konkurencieschopné.