Klientská časť

Registrácia Zabudnuté heslo

Teší nás

Pretože otázky
znamenajú záujem.

Opýtajte sa radšej skúseného, ako vzdelaného. (Arabské príslovie)

Prečo je dôležité osobné stretnutie? Mňa zaujíma len cena zariadenia.

Cena je len jedným z mnohých dôležitých parametrov projektu. Najskôr doporučujeme spočítať, koľko peňazí je konkrétny projekt LED obrazovky alebo digitálnych reklamných médií schopný priniesť, následne odhadnúť rozumnú výšku investície. To sa porovná s cenou zariadenia na základe odhadu optimálneho technického riešenia. Tak získajú naši zákazníci celkový finančný obraz projektu. Takú analýzu však nie je možné zrealizovať cez telefón ani e-mail. Preto nás naši zákazníci vyhľadávajú a žiadajú konkrétne informácie pre ich podnikanie.